Mặt bằng phân lô chi tiết KĐT mới Đại Kim Định Công Mở Rộng

– Diện tích từ 60m2 – 80m2 – 95m2 đến 120m2.
– Mặt tiền rộng 4.2m – 4.5m – 5m – 6m – 6.6m – 7m.
– Đường rộng 40m – 30m – 24m – 21m – 17.5m – 13.5m – 11.5m – 8m
– Giá bán: Thỏa thuận
– Liên hệ: 0973 74 68610989 135 025

– Diện tích từ 60m2 – 80m2 – 95m2 đến 120m2.
– Mặt tiền rộng 4.2m – 4.5m – 5m – 6m – 6.6m – 7m.
– Đường rộng 40m – 30m – 24m – 21m – 17.5m – 13.5m – 11.5m – 8m
– Giá bán: Thỏa thuận
– Liên hệ: 0973 74 68610989 135 025